Home » Thị trưởng Austin chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và công nghệ Web3

Thị trưởng Austin chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và công nghệ Web3

Thành phố phát triển nhanh thứ hai ở Texas sẽ bắt đầu khám phá các khả năng chính sách để chấp nhận Bitcoin như một lựa chọn thanh toán và tích hợp các ứng dụng Web3 khác để cải thiện cuộc sống của cư dân.

Thị trưởng Steve Adler của Austin, Texas, đã hoàn toàn chấp nhận khám phá về những gì công nghệ blockchain và thanh toán tiền điện tử có thể mang lại cho thành phố của mình bằng cách đề xuất hai sáng kiến mới.

Sáng kiến đầu tiên nhằm đảm bảo rằng thành phố lớn thứ tư của Texas thúc đẩy lợi ích của công nghệ blockchain và “thúc đẩy sự công bằng, đa dạng, khả năng tiếp cận và hòa nhập” trong hệ sinh thái công nghệ. Để đạt được mục tiêu đó, May Adler đã chỉ đạo Người quản lý thành phố khám phá cách thành phố có thể sử dụng Web3 và blockchain trong 20 lĩnh vực từ hợp đồng thông minh, quản lý chuỗi cung ứng và bảo hiểm đến nghệ thuật, truyền thông, gây quỹ và xác minh danh tính.

Sáng kiến thứ hai của Adler ra lệnh cho Người quản lý thành phố thực hiện một “nghiên cứu tìm hiểu thực tế” về cách thành phố có thể áp dụng các chính sách liên quan đến Bitcoin và tiền điện tử. Thông qua đó, Thị trưởng dường như muốn tìm cách để cư dân thanh toán hợp pháp các hóa đơn của họ bằng tiền điện tử.

Thành công của hai sáng kiến ​​sẽ dựa trên mức độ ảnh hưởng của các ứng dụng mới đối với cuộc sống hàng ngày của cư dân. Các đề xuất sẽ được hội đồng thành phố biểu quyết vào ngày 24 tháng Ba.

Tags: Crypto

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd