Home » Thị trường ngoại hối là gì

Thị trường ngoại hối là gì

Giới thiệu về Giao dịch FX

Thế giới đang trở nên kết nối với nhau hơn mỗi ngày. Các doanh nghiệp và cá nhân trên toàn cầu đang ngày càng thực hiện các giao dịch liên quan đến việc thanh toán bằng loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác.

Đây là thị trường ngoại hối, đôi khi được gọi là thị trường tiền tệ, Forex hoặc đơn giản là thị trường FX. Thị trường ngoại hối rất lớn. Các giao dịch ngoại hối có thể được thực hiện bởi các ngân hàng toàn cầu lớn, nhà môi giới hoặc đại lý khu vực và thậm chí là các cửa hàng nhỏ, không được kiểm soát.

Thị trường ngoại hối áp đảo, được tiến hành bên ngoài các sàn giao dịch trong cái được gọi là thị trường mua bán tại quầy hoặc thị trường OTC. Hợp đồng ngoại hối tương lai được giao dịch trao đổi là một phần ngày càng tăng của thị trường quốc tế rộng lớn này.

Sự tăng trưởng trong các sản phẩm ngoại hối được giao dịch trao đổi và thanh toán bù trừ là do tính chất minh bạch cao của các sản phẩm giao dịch trao đổi và cũng như sự an toàn có được từ hoạt động thanh toán bù trừ trung tâm và thế chấp rủi ro hậu thương mại, giúp giảm rủi ro đối tác.

Sức mua tương đương và lãi suất tương đương

Để hiểu thị trường ngoại hối, một chút kiến ​​thức cơ bản về một số lý thuyết kinh tế về tỷ giá hối đoái có thể hữu ích.

Sức mua tương đương (PPP) dựa trên quy luật một giá, trong đó chi phí của một hàng hóa giống nhau phải giống nhau trên toàn thế giới sau khi điều chỉnh tỷ giá hối đoái.

Lãi suất tướng đương (IRP), giống như PPP, cũng dựa trên quy luật một giá. Nó gợi ý rằng một tài sản đầu tư ở một quốc gia sẽ mang lại lợi nhuận giống như một tài sản ở quốc gia khác, sau khi điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái.

Quy mô của Thị trường FX

Thị trường ngoại hối là thị trường vốn lớn nhất. Nó giao dịch hầu như suốt ngày đêm trên toàn thế giới vào mỗi ngày.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) thực hiện một cuộc khảo sát về thị trường ngoại hối toàn cầu ba năm một lần. Khảo sát Triennial của BIS mới nhất đã báo cáo tất cả các giao dịch FX trên toàn cầu đạt mức trung bình 5,3 nghìn tỷ đô la mỗi ngày.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd