Home » Tìm hiểu về ACY Securities

Tìm hiểu về ACY Securities

ACY Securities là một trong những nhà nhà môi giới phái sinh tài chính, hoạt động từ năm 2011.

ACY Securities Pty Ltd (‘ACY AU’) được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC AFSL:403863). Địa chỉ đăng ký: Cấp 18, 799 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067. Cung cấp các dịch vụ cho Cư dân hoặc Doanh nghiệp Úc.

ACY Capital Australia Limited (‘ACY LTD’), số đăng ký công ty 012868, được quy định bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC). Địa chỉ: Tòa nhà Govant, 1276 Port-Vila, Vanuatu.

Tags: Tài chính

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd