Home » Tìm hiểu về Admiral Markets

Tìm hiểu về Admiral Markets

Admiral Markets là nhà cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, cung cấp các dịch vụ đầu tư để giao dịch với Forex và CFD trên các chỉ số, kim loại, năng lượng và cổ phiếu.

Aglobe Investments Ltd được đăng ký tại Cộng hòa Seychelles theo Số đăng ký 8426894-1 và được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles quy định là Đại lý Chứng khoán theo số giấy phép SD073. Thông tin trên trang web của Aglobe Investments Ltd ( www.admiralmarkets.com/sc ) không hướng đến cư dân của EU hoặc của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng như vậy sẽ trái với luật hoặc quy định của địa phương

Tags: Tài chính

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd