Home » Trung Quốc: Chỉ số Giá tiêu dùng và Chỉ số Giá sản xuất  tăng nhanh nhất kể từ năm 1995

Trung Quốc: Chỉ số Giá tiêu dùng và Chỉ số Giá sản xuất  tăng nhanh nhất kể từ năm 1995

  • Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố Chỉ số Giá tiêu dùng và Chỉ số Giá sản xuất của Trung Quốc tăng nhanh nhất kể từ năm 1995.
  • CPI của Trung Quốc (Y / Y) Tháng 9: 0,7% (tỷ lệ 0,8%; tỷ lệ 0,8%).
  • PPI của Trung Quốc (Y / Y) Tháng 9: 10,7% (tỷ lệ 10,5%; tỷ lệ 9,5% hiện tại).
  • AUD / USD hiện đang chịu áp lực sau một loạt dữ liệu hỗn hợp, cả trong nước và ở Trung Quốc. Tại thời điểm viết bài, AUD / USD không đổi trong ngày ở mức 0,7380.

Giới thiệu về dữ liệu CPI

Chỉ số Giá tiêu dùng do cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc phát hành. Nó là thước đo sự thay đổi giá bán lẻ trong một rổ hàng hóa và dịch vụ đại diện. Kết quả là tổng hợp toàn diện các kết quả được trích ra từ chỉ số giá tiêu dùng thành thị và chỉ số giá tiêu dùng nông thôn. Sức mua của đồng CNY bị kéo xuống bởi lạm phát.
Chỉ số CPI là một chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát và những thay đổi trong xu hướng mua hàng. Chỉ số giá tiêu dùng tăng đáng kể sẽ cho thấy lạm phát đã trở thành một yếu tố gây bất ổn trong nền kinh tế, có khả năng khiến ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thắt chặt chính sách tiền tệ và rủi ro chính sách tài khóa. Nói chung, chỉ số cao được coi là tích cực (hoặc tăng) đối với đồng CNY, trong khi số đọc thấp được coi là tiêu cực (hoặc giảm) đối với đồng CNY.
Tags: Hàng hóa

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd