Home » Vàng vẫn đảm bảo cho một sự tăng trưởng ngắn hạn

Vàng vẫn đảm bảo cho một sự tăng trưởng ngắn hạn

Biểu đồ ngày (D) của giá vàng vẫn đảm bảo cho một sự tăng trưởng ngắn hạn, dấu hiệu thực sự đi xuống chưa rỏ ràng vì price action chịu áp lực tăng dần đều, hiện tại gold bị xoay giá vùng 1829-1826 nhưng đây là resistance nhẹ; tôi nghỉ nó sẽ vỡ trong thời gian tới;

Biểu đồ hàng tháng (M) cho thấy GOLD vẩn trong chu kì tăng tiếp diễn trong vùng giá của rectangle, price action đang trên đà về tiệm cận của rectangle vùng resistance zone đó là 1 dấu hiệu text vùng giá 1888 để thực sự tạo 1 chóp đỉnh thứ 3, thấp hơn 2 đỉnh trước đó được thiết lập trong hộp rectangle.

Khuyến cáo: Thận trọng vùng 1926-1929,stoploss vùng 1839 take pfofit vùng 1800.

Vàng vẫn đảm bảo cho một sự tăng trưởng ngắn hạn

Phân tích: Nguyễn Quang Huy

Tags: Vàng

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd