Đà tăng của thị trường dần thu hẹp về giữa phiên sáng. Để tăng bền vững đến cuối phiên thì độ rộng của các mã tăng cần được nới rộng và đồng đều hơn …

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd