Home » Ngân hàng Nhà nước sắp có thêm Cục Quản lý dự trữ ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước sắp có thêm Cục Quản lý dự trữ ngoại hối

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cơ cấu tổ chức của NHNN theo Nghị định 102 sẽ không có Vụ Thi đua – Khen thưởng và Trường bồi dưỡng ngân hàng. Đồng thời có thêm một đơn vị mới là Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Ngày 12/12/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Theo đó, cơ cấu tổ chức của NHNN theo Nghị định 102 giảm hai đơn vị so với quy định hiện hành là Vụ Thi đua – Khen thưởng và Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng. Đồng thời sẽ có thêm một đơn vị mới là Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước. 

Cụ thể, cơ cấu tổ chức của NHNN gồm 25 đơn vị: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Dự báo, thống kê, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Ổn định tiền tệ – tài chính, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Truyền thông, Văn phòng, Cục Công nghệ thông tin, Cục Phát hành và kho quỹ.

Ngoài ra còn có Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Cục Quản trị, Sở Giao dịch, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện Chiến lược ngân hàng, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng và Học viện Ngân hàng.

Vụ Chính sách tiền tệ có 6 phòng. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ Hợp tác quốc tế có 5 phòng. Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Dự báo, thống kê có 4 phòng. Vụ Pháp chế có 3 phòng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023 và thay thế Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN.  

Thông đốc NHNN trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc NHNN.

Thống đốc NHNN ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc NHNN theo quy định của pháp luật, trừ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định hiện hành cho đến khi Thống đốc NHNN ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Vụ Quản lý ngoại hối và Sở giao dịch.

Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng được hoàn thành các nhiệm vụ đang thực hiện cho đến khi Thống đốc NHNN thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng.

Vietnambiz.vn

Trích dẫn & Biên tập: Thu Xuân

Tags: Kinh doanh

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd