Home » Nguyên tắc cơ bản và Hợp đồng tương lai FX

Nguyên tắc cơ bản và Hợp đồng tương lai FX

Những người tham gia thị trường có thể giao dịch các hợp đồng tương lai thể hiện mối quan hệ giữa hai loại tiền tệ, còn được gọi là thị trường ngoại hối (Forex, FX). Hợp đồng ngoại hối tương lai được quy định và giao dịch trên thị trường mở, giống như tất cả các hợp đồng tương lai, đây là điểm khác biệt lớn so với thị trường ngoại hối tiền mặt, nơi mỗi đại lý đặt giá riêng của họ mà không có trao đổi chung. Sự minh bạch này trong hợp đồng tương lai tiền tệ mang lại lợi ích cho các nhà kinh doanh ngoại hối.

Hợp đồng ngoại hối được định giá dựa trên số tiền của một quốc gia cần có để mua một đơn vị tiền tệ của quốc gia khác. Các hợp đồng, như hợp đồng tương lai đồng tiền chung Châu Âu (Euro / đô la Mỹ, cho phép bạn giao dịch dựa trên tỷ giá hối đoái giữa đồng euro và đô la Mỹ. Hầu hết các hợp đồng tương lai dựa trên ngoại tệ tính theo đô la Mỹ; hợp đồng tương lai Euro / đô la Mỹ được định giá dựa trên số đô la Mỹ cần để mua một euro.

Bạn cũng có thể giao dịch hợp đồng tương lai tỷ giá chéo, cho phép bạn giao dịch mối quan hệ giữa hai ngoại tệ, chẳng hạn như hợp đồng tương lai Euro / Bảng Anh, trong đó cả tiền gốc và ngoại tệ đều không tính bằng đô la Mỹ. Nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét các yếu tố nhất định để xác định giá của các loại tiền tệ mà họ đang giao dịch có thể di chuyển tiếp theo.

Tỷ giá hối đoái

Vì tỷ giá hối đoái là sự so sánh trực tiếp của hai loại tiền tệ, nhà phân tích cơ bản sẽ đánh giá sự khác biệt tương đối giữa các yếu tố kinh tế hơn là giá trị tuyệt đối của chúng. Nhà phân tích sẽ xem xét các yếu tố làm cho nền kinh tế của hai nước khác nhau và sẽ cố gắng xác định xem mỗi nền kinh tế sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai, cho phép họ đưa ra giả định về chuyển động của tỷ giá hối đoái giữa hai nước. Trong khi nhà phân tích sẽ dành nhiều thời gian nhất để so sánh hai nước về giá trị tương đối, thì giá trị tuyệt đối mà nền kinh tế của mỗi nước cũng sẽ tác động đến tỷ giá hối đoái.

Ví dụ, nếu bạn so sánh hai loại tiền tệ có mức lạm phát từ 20% trở lên, thì các điều kiện kinh tế sẽ khác nhiều so với việc bạn so sánh hai loại tiền tệ mà các nước có mức lạm phát dưới 5%. Sự khác biệt về tỷ lệ lạm phát giữa hai quốc gia sẽ có xu hướng ảnh hưởng lớn hơn mức lạm phát tuyệt đối.

Những sự ảnh hưởng đến giá cả

Vì hợp đồng tương lai được định giá theo một tỷ lệ, nên có sự kết hợp của những thay đổi có thể ảnh hưởng đến giá:

  • Đồng tiền cơ sở có thể mạnh lên, do đó làm giảm giá của hợp đồng tiền tệ tương lai
  • Đồng tiền cơ sở có thể suy yếu, làm tăng giá của hợp đồng tiền tệ tương lai. Ví dụ: nếu đồng đô la Mỹ mạnh lên so với đồng euro, giá của hợp đồng tương lai giữa cặp đồng tiền chung Châu Âu và đô la Mỹ (EUR / USD) sẽ giảm.
  • Định giá, hoặc các điều khoản, tiền tệ có thể tăng cường, làm tăng giá của hợp đồng tiền tệ tương lai.
  • Định giá, hoặc các điều khoản, tiền tệ có thể suy yếu, làm giảm giá của hợp đồng tiền tệ tương lai. Ví dụ, nếu đồng euro mạnh lên so với đô la Mỹ, giá của hợp đồng tương lai EUR / USD sẽ tăng.

 Những yếu tố kinh tế

Ngoài ra còn có một số yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến giá tiền tệ tương lai bao gồm tỷ giá hối đoái, lạm phát và thương mại với nước ngoài.

Các nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét lãi suất và các biến số ảnh hưởng đến lãi suất đối với hai loại tiền tệ mà họ đang giao dịch.

Lãi suất tác động đến nhu cầu về tiền tệ. Nếu lãi suất cao ở một quốc gia cụ thể, nhu cầu đối với trái phiếu của họ sẽ cao khi các nhà đầu tư tìm cách thực hiện các khoản đầu tư mang lại tỷ suất sinh lợi tương đối cao hơn so với các lựa chọn thay thế. Khi các nhà đầu tư mua trái phiếu, nhu cầu về tiền tệ tăng lên vì người mua ở nước ngoài cần đổi ngoại tệ của họ lấy ngoại tệ để mua trái phiếu. Nhu cầu này dẫn đến sự gia tăng giá trị tương đối của đồng tiền của quốc gia đó.

Ví dụ, nếu tỷ lệ lạm phát ở Hoa Kỳ cao hơn tỷ lệ lạm phát ở Vương quốc Anh, thì đồng đô la Mỹ sẽ giảm giá so với bảng Anh. Một nhà giao dịch quan tâm đến hợp đồng tương lai giữa cặp tiền bảng Anh và đô la Mỹ  (GBP / USD) sẽ thấy giá tăng lên, có nghĩa là sẽ mất nhiều đô la Mỹ hơn để mua một bảng Anh.

Thương mại giữa các quốc gia sẽ ảnh hưởng đến giá trị tương đối của đồng tiền của một quốc gia. Các quốc gia xuất khẩu nhiều hơn sẽ có nhu cầu về tiền tệ nhiều hơn, làm tăng giá trị tương đối của đồng tiền của họ.

Nếu Hoa Kỳ xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, nhu cầu về tiền tệ của nước này sẽ cao và giá trị của đồng đô la sẽ tăng lên. Nếu Hoa Kỳ xuất khẩu tương đối nhiều hàng hóa hơn Liên minh Châu Âu, thì đồng đô la Mỹ có thể tăng giá trị và hợp đồng tương lai EUR / USD có thể giảm giá.

TradePress Australia


Số đăng ký 89383449985 được cấp bởi ASIC, địa 255 Sydenham Rd Marrickville

NSW 2204 Australia


Email: info@tradepress.net | Hotline: (+84) 932 886 865 – (+61 ) 452 091 683


© 2022 Bản quyền thuộc về TradePress Co., Ltd